Anna Building

  • Vietnamese
  • English
Lỗi
  • DB function failed with error number 145
    Table './anna/jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM jos_vvcounter_logs
  • DB function failed with error number 145
    Table './anna/jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) VALUES ( 1527176246, 4, 4, 0, 0 )
Home » Văn phòng cho thuê
Văn phòng cho thuê

THÔNG TIN CHI TIẾT TẦNG 6


 

Khu văn phòng

Diện tích (m2)

Tình trạng cho thuê

6/1

195.24

ĐÃ THUÊ

6/2

112.38

ĐÃ THUÊ

6/3

112.26

ĐÃ THUÊ

6/4

153.76

ĐÃ THUÊ

6/5

181.04

ĐÃ THUÊ

6/6

17.10

ĐÃ THUÊ

 

THÔNG TIN CHI TIẾT TẦNG 5


 

Khu văn phòng

Diện tích (m2)

Tình trạng cho thuê

5/1

195.24

ĐÃ THUÊ

5/2

112.38

ĐÃ THUÊ

5/3

112.26

ĐÃ THUÊ

5/4

153.76

CHƯA CHO THUÊ

5/5

181.04

CHƯA CHO THUÊ

5/6

17.10

ĐÃ THUÊ

5/7

402.02

CHƯA CHO THUÊ

 

THÔNG TIN CHI TIẾT TẦNG 4


 

Khu văn phòng

Diện tích (m2)

Tình trạng cho thuê

4/1

195.24

ĐÃ THUÊ

4/2

112.38

ĐÃ THUÊ

4/3

112.26

ĐÃ THUÊ

4/4

153.76

ĐÃ THUÊ

4/5

181.04

ĐÃ THUÊ

4/6

144.97

ĐÃ THUÊ

4/7

367.27

ĐÃ THUÊ

4/8

17.10

ĐÃ THUÊ

 

THÔNG TIN CHI TIẾT TẦNG 3


 

Khu văn phòng

Diện tích (m2)

Tình trạng cho thuê

3/1

195.24

ĐÃ THUÊ

3/2

112.38

ĐÃ THUÊ

3/3

112.26

ĐÃ THUÊ

3/4

153.76

ĐÃ THUÊ

3/5

98.23

ĐÃ THUÊ

3/6

349.60

ĐÃ THUÊ

3/7

141.93

ĐÃ THUÊ

3/8

128.99

ĐÃ THUÊ

3/9

477.21

ĐÃ THUÊ

3/10

17.10

ĐÃ THUÊ

 

Trang 1 trong tổng số 2